Sunday

anahtarlar.


çünkü kapıları
götürüyorlar (öyle yanlış ki)
cam kırıkları üzerinde
gülüyor ve
gülen artık çingene değildir
değil mi değil
bilmem şu uzakta odaların
pancurlarını açmışlar
açmışlar mı açmışlar
denize karşı
(deniz yoktur ya)
içerdekiler içerlerde
dışardakiler dışarlarda kalmışlar
kalmışlar mı kalmışlar
anahtarları çalan bir çingenedir
bir çingene mi bir çingene bireee

No comments: